Gebruikersovereenkomst

1 Gebruik
Door deze website te raadplegen en interactief te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruikersovereenkomst en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

2 Inhoud
De website, de inhoud en de lay-out zijn onze eigendom en kan geenszins op welke wijze dan ook gebruikt worden voor commerciƫle doeleinden door anderen.
Wij gebruiken Joomla, Yootheme, Google Drive en Google Photos als bronnen voor inhoud. Wij gaan er van uit dat we hierdoor geen intellectuele eigendommen van anderen schenden. Moest dit buiten ons weten toch het geval zijn, gelieve ons dan te contacteren zodat we dit kunnen rechtzetten.
Het is niet toegestaan op welke manier dan ook om de website of de inhoud ervan aan te passen.
Heeft u een vraag of een opmerking over de inhoud van deze website? Neem dan contact op via het contactformulier.

3 Aansprakelijkheid
Via de website willen we informatie verstrekken over onze beroepsactiviteiten.
Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of verouderde informatie op deze website, voor het niet goed functioneren van deze website of voor het niet kunnen bereiken van de website.
We kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of uit het doorklikken naar andere websites waarnaar deze website verwijst.
Wij beveiligen zo goed mogelijk het verzenden van uw persoonlijke gegevens via de website, maar het verzenden ervan gebeurt steeds op eigen risico.

4 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Enkel het Belgische recht is van toepassing op geschillen in verband met deze website. Alleen de rechtbank van het het Gerechtelijk Arrondissement van Hasselt is bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

5 Contactgegevens
s4u2
Nachtegaalstraat 54 | 3910 Neerpelt | Belgiƫ
0499 709 709 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login Form

Contact

  • tel
    0499 709 709
  • e-mail
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

s4u2